Missie en visie van de Koninklijke Turnhoutse Schaakkring

 Missie

De Koninklijke Turnhoutse Schaakkring (TuSK) heeft als doel het schaken, zowel competitief als recreatief, op de kaart te zetten in de regio Turnhout.

Visie

TuSK wil zowel de competitieve schaker, als de recreatieve schaker kansen bieden zijn hobby te kunnen uitoefenen.

Schaakactiviteiten stimuleren het ontwikkelen van allerlei cognitieve en meta-cognitieve vaardigheden zoals het:

 • concentreren op denktaken;
 • visualiseren van mogelijkheden en gevolgen;
 • trainen van het korte- en lange termijngeheugen;
 • leren denken en zelfstandig oordelen;
 • leren van genomen beslissingen.

Via onze jeugdclub JST willen we de bijdragen die het schaakspel kan leveren aan de ontwikkeling van het kind, toegankelijk maken voor zo veel mogelijk kinderen uit vooral Turnhout en de omliggende gemeenten.

We willen zo veel mogelijk mensen in contact brengen met het schaken, hen de schaakregels bijbrengen en hen plezier laten beleven aan het schaakspel. Door het promoten van de schaaksport willen wij een sterk sociaal en maatschappelijk engagement creëren. Het is onze ambitie om van JST (TuSK) een schaakclub van en voor iedereen te maken, waar gelijkheid, fair play, sfeer, passie, beleving en gezelligheid centraal staan.

Doelstellingen

Het promoten, organiseren, deelnemen en uitvoeren van schaakevenementen zoals:

 • nationale en regionale (jeugd)wedstrijden;
 • interne clubcompetitie;
 • vriendschappelijke interclubwedstrijden.

Het organiseren van een schaakopleiding door JST via o.a. de “stappenmethode”

Het bekendmaken van het schaakspel door het geven van schaakinitiatielessen in scholen.

Doelgroepen

We staan open voor iedereen die kan of wil leren schaken en dit vanaf de leeftijd van 6 jaar.

Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen voor meer info terecht op onze website, facebook of bij Klaas Bartels, onze secretaris en penningmeester. Het inschrijven dient te gebeuren via onze website.

Bestuur

Het bestuur van TuSK bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een tornooileider en een jeugdverantwoordelijke. Het zorgt voor de goede werking van de club door het organiseren van jaarlijkse activiteiten en het bewaken van een gezonde financiële toestand.

Elk lid wordt uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering waar hij/zij zich kandidaat kan stellen voor een vacante bestuursfunctie. Alle voorstellen van onze leden worden door het bestuur in overweging genomen en de beslissing hierover wordt steeds teruggekoppeld.

 

Jeugdclub Schaken Turnhout
Volg ons nu ook op Facebook!

facebook_logo[1]

CONTACTEER ONS
 • Leslokalen: H-Blok, Jubileumlaan 1, 2300 Turnhout
 • 0496855446
 • info@jsturnhout.be