Sportverenigingsplan van de Koninklijke Turnhoutse Schaakkring

 Missie

De  Koninklijke Turnhoutse Schaakkring (TuSK) heeft als doel het schaken, zowel competitief als recreatief, aan te bieden en te bevorderen in onze regio.

Visie    

De TuSK wil een omgeving bieden waar zowel de competitieve als de recreatieve schaker zijn hobby optimaal kan beoefenen.

Schaakactiviteiten stimuleren het ontwikkelen van allerlei cognitieve en meta-cognitieve vaardigheden zoals het:

 • concentreren op denktaken
 • visualiseren van mogelijkheden en gevolgen
 • trainen van het korte- en lange termijngeheugen
 • leren denken en zelfstandig oordelen
 • leren van genomen beslissingen.

Via onze jeugdclub JST willen we de bijdragen die het schaakspel kan leveren aan de ontwikkeling van het kind toegankelijk maken voor zoveel mogelijk kinderen uit vooral Turnhout en de omliggende gemeenten.

We willen zoveel mogelijk mensen in contact brengen met het schaken, hen de schaakregels bijbrengen en hen plezier laten beleven aan het schaakspel. Door het promoten van de schaaksport willen wij een sterk sociaal en maatschappelijk engagement creëren. Het is onze ambitie om van JST (Tusk) een schaakclub van en voor iedereen te maken, waar gelijkheid, fair play, sfeer, passie, beleving en gezelligheid centraal staan

Doelstellingen

Het promoten, organiseren, deelnemen en uitvoeren van schaakevenementen zoals:

 • nationale en regionale (jeugd)wedstrijden
 • interne clubcompetitie
 • vriendschappelijke interclubwedstrijden

Het organiseren van een schaakopleiding door JST via o.a. de “stappenmethode”

Het bekendmaken van het schaakspel door het geven van schaakinitiatielessen in scholen.

Doelgroepen

We staan open voor elkeen die kan of wil leren schaken

Nieuwe leden

Nieuwe leden worden goed opgevangen en krijgen voldoende informatie. Ze ontvangen een informatiebrochure en kunnen meer informatie over de lessen, wedstrijden en andere activiteiten raadplegen via de websites en facebook.

Bestuur

Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een tornooileider en een jeugdverantwoordelijke.

Het zorgt voor de goede werking van de club door het organiseren van de jaarlijkse activiteiten en het bewaken van een gezonde financiële toestand.

Elk lid wordt uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering waar men zich kandidaat kan stellen voor een vacante bestuursfunctie. Alle voorstellen worden door het bestuur in overweging genomen en de beslissing hierover aan het lid medegedeeld.

 

Jeugdclub Schaken Turnhout
Volg ons nu ook op Facebook!

facebook_logo[1]

CONTACTEER ONS
 • Leslokalen: H-Blok, Jubileumlaan 1, 2300 Turnhout
 • 0496855446
 • info@jsturnhout.be