In de eerste stap worden alle spelregels van het schaakspel behandeld. Veel aandacht is er daarnaast voor de basisvaardigheden die nodig zijn om het spel te kunnen spelen. Het is aan te bevelen voor de eerste stap een geheel schooljaar uit te trekken om de basisvaardigheden goed onder de knie te krijgen (uitzonderingen zullen er altijd zijn). Laat de leerlingen maar spelen. De ‘verloren tijd’ wordt later met gemak ingehaald.

Inhoud van de handleiding

Leerontwikkeling van het kind, opzet Stappenmethode ,vijftien lessen met als onderwerp: bord en stukken, loop van de stukken, aanval en slaan, de pion, verdedigen, schaak, mat (2x), de rokade, voordelige ruil, tweevoudige aanval, remise, mat zetten met dame, en passant slaan en de notatie.

Daarnaast acht lessen m.b.t het Plus werkboek : materiaal winnen, verdedigen, mat, bordvisie, verdedigen tegen mat, remise, mat bedenken en de vrijpion. Tot slot een begrippenlijst.

Voor een uitgebreide inhoudsopgave klik hier.

2. De werkboeken

De werkboeken bevatten de oefeningen met toelichtingen voor de leerlingen. Ieder werkboek bestaat uit honderden oefeningen met leuke tekeningen van Rupert van de Linden. Bij Stap 1 zijn er drie werkboeken t.w. :Stap 1 , Stap 1 Extra en Stap 1 Plus.

De werkboeken Plus en Extra zijn ook een goed hulpmiddel bij het variëren en differentiëren in de schaakklas.

Extra staat vol met louter oefeningen. In de eerste helft van het werkboek staan de opgaven met dezelfde onderwerpen als het gewone werkboek. In het tweede deel van het werkboek staan opgaven van het type mix. Er is dus geen aanduiding van het thema van de oefening en zij lijken al meer op een echte partij. Het oplossen van dergelijke opgaven is voor een eerste-stapper moeilijk, maar gelukkig zijn de onderwerpen beperkt : materiaal winnen, mat in één zetten en verdedigen.

De oplossingen staan niet in de werkboeken maar wel op de website.

De onderwerpen in Plus zijn heel sterk gericht op het verbeteren van de bordvisie. De stof is grotendeels bekend maar nu moet de leerling een keus maken uit twee verschillende mogelijkheden.
Hieronder uit ieder werkboek een voorbeeld.

Werkboek Stap 1 Werkboek Stap 1 Extra Werkboek Stap 1 Plus

Op de website van de Stappenmethode staan ook nog twaalf voorbeelden van Stap 1.

3. Lekker Schaken Stap 1

De serie Lekker Schaken (vierde druk, 2011) is voornamelijk bedoeld voor zelfstudie (voor volwassenen en oudere leerlingen, vanaf 10 jaar, die al goed kunnen lezen). Ook deze boekjes bevatten veel informatie en voorbeelden voor de schaakdocent.

4. CD-roms
Er zijn CD-roms in diverse uitvoeringen waarmee op de computer geoefend kan worden.

5. Chess Tutor Stap 1
Voor de Stappen 1 t/m 3 is er de Chess Tutor. Met de Chess Tutor kunnen de leerlingen zelf schaken leren op de computer. De Chess Tutors bevatten veel oefeningen.

6. Proefexamens
Voor iedere Stap zijn er proefexamens waarmee de leerlingen zich kunnen voorbereiden op het officiële examen van de KBSB. De afgelegde proefexamens geven de docent een goed inzicht in de vorderingen van de leerlingen. Er zijn verschillende versies.

7. Examens
De leerlingen die er aan toe zijn kunnen het officiële examen Stap 1 van de KBSB afleggen. Als zij het examen goed hebben afgelegd krijgen zij een officieel diploma van de KBSB.

Waarom examens en diploma’s?
Kinderen vinden het in de regel erg leuk om een diploma te halen. Ze kunnen op deze manier aan hun ouders en familie laten zien waar ze mee bezig zijn geweest en dat ze iets geleerd hebben. Bovendien zijn ze vaak erg trots op hun net behaalde diploma.
Het examen is voorts een mooie afsluiting van de schaaklessen van dat seizoen en stimuleert leerlingen om nog even terug te kijken op wat ze hebben geleerd.

Bron: http://www.schoolschaaksite.nl

Jeugdclub Schaken Turnhout
Volg ons nu ook op Facebook!

facebook_logo[1]

CONTACTEER ONS
  • Leslokalen: H-Blok, Jubileumlaan 1, 2300 Turnhout
  • 0496855446
  • info@jsturnhout.be