In de tweede stap ligt het accent op het verhogen van de vaardigheden van de leerlingen. De nadruk ligt op aanval, want bij schaken wint de aanvaller. We leren aanvalsdoelen en aanvalstechnieken aan:

– om op slimme wijze materiaal leren te veroveren
– omdat het aanvallen motiverend werkt het leren beheersen van nieuwe mogelijkheden is voor jonge schakers een enorme stimulans.

Inhoud van de handleiding

Leerontwikkeling van het kind, opzet Stappenmethode ,vijftien lessen met als onderwerp: activiteit van stukken, dubbele aanval dame (2x), penning, uitschakelen verdwsiging, 3 gouden regels, mat in 2, dubbele aanval: paard, matvoering met de toren, dubbele aanbval, aftrekaanval, verdedigen tegen mat, korte notatie.

Daarnaast negen lessen m.b.t het Plus werkboek : mat, pionneneindspel, de opening, verdedigen, routeplanner, mat bedenken,pat,materiaal winnen, spelregels. Tot slot een begrippenlijst en overzicht Stappenmethode.
Voor een uitgebreide inhoudsopgave klik hier.

2. De werkboeken

De werkboeken bevatten de oefeningen met toelichtingen voor de leerlingen. Ieder werkboek bestaat uit honderden oefeningen met leuke tekeningen van Rupert van de Linden. Bij Stap 2 zijn er drie werkboeken t.w. :Stap 2 , Stap 2 Extra en Stap 2 Plus.

De werkboeken Plus en Extra zijn ook een goed hulpmiddel bij het variëren en differentiëren in de schaakklas.

Extra staat vol met louter oefeningen. In de eerste helft van het werkboek staan de opgaven met dezelfde onderwerpen als het gewone werkboek. In het tweede deel van het werkboek staan opgaven van het type mix. Er is dus geen aanduiding van het thema van de oefening en zij lijken al meer op een echte partij. Het oplossen van dergelijke opgaven is voor een eerste-stapper moeilijk, maar gelukkig zijn de onderwerpen beperkt : materiaal winnen, mat in één zetten en verdedigen.

De oplossingen staan niet in de werkboeken maar wel op de website.

De inhoud van Plus is sterk gericht op nieuwe onderwerpen en het verdiepen van belangrijke onderwerpen.
Hieronder uit ieder werkboek een voorbeeld.

Werkboek Stap 2 Werkboek Stap 2 Extra Werkboek Stap 2 Plus

Op de website van de Stappenmethode staan , per werkboek, ook nog twaalf voorbeelden van Stap 2.

Werkboek vooruitdenken

3. Lekker Schaken Stap 2

De serie Lekker Schaken (vierde druk, 2011) is voornamelijk bedoeld voor zelfstudie (voor volwassenen en oudere leerlingen, vanaf 10 jaar, die al goed kunnen lezen). Ook deze boekjes bevatten veel informatie en voorbeelden voor de schaakdocent.

4. CD-roms
Er zijn CD-roms in diverse uitvoeringen waarmee op de computer geoefend kan worden.
5. Chess Tutor Stap 2
Voor de Stappen 1 t/m 3 is er de Chess Tutor. Met de Chess Tutor kunnen de leerlingen zelf schaken leren op de computer. De Chess Tutors bevatten veel oefeningen.

6. Proefexamens
Voor iedere Stap zijn er proefexamens waarmee de leerlingen zich kunnen voorbereiden op het officiële examen van de KNSB. De afgelegde proefexamens geven de docent een goed inzicht in de vorderingen van de leerlingen. Er zijn verschillende versies. Voor het Plus deel zijn er ook (proef)examens met een diploma beschikbaar bij de Stappenmethode.

7. Examens
De leerlingen die er aan toe zijn kunnen het officiële examen Stap 2 van de KBSB afleggen. Als zij het examen goed hebben afgelegd krijgen zij een officieel diploma van de KBSB.

Waarom examens en diploma’s?
Kinderen vinden het in de regel erg leuk om een diploma te halen. Ze kunnen op deze manier aan hun ouders en familie laten zien waar ze mee bezig zijn geweest en dat ze iets geleerd hebben. Bovendien zijn ze vaak erg trots op hun net behaalde diploma.
Het examen is voorts een mooie afsluiting van de schaaklessen van dat seizoen en stimuleert leerlingen om nog even terug te kijken op wat ze hebben geleerd.

Bron: http://www.schoolschaaksite.nl

Jeugdclub Schaken Turnhout
Volg ons nu ook op Facebook!

facebook_logo[1]

CONTACTEER ONS
  • Leslokalen: H-Blok, Jubileumlaan 1, 2300 Turnhout
  • 0496855446
  • info@jsturnhout.be