In de derde stap komen enkele nieuwe aspecten van de schaaktraining aan de orde. We gaan er vanuit dat de lessen uit deze stap alleen zinvol kunnen worden gevolgd door de kinderen als ze de voorgaande stappen met goed gevolg hebben afgesloten. Dat houdt meer in dan een voldoende resultaat met het examen. De opgedane kennis moet door de leerlingen ook in hun partijen worden toegepast. Bij een onvoldoende vaardigheid werkt het aanbieden van nieuwe kennis eerder averechts.

Voor de lesgevende geldt dat hij op de hoogte moet zijn van de didactische aanpak, zoals die in de eerste twee handleidingen werd uiteengezet.

In deze stap beginnen we met het aanleren van belangrijke ondersteunende vaardigheden. Een daarvan is het vooruitdenken. De leerling rekent uit zijn hoofd de mogelijkheden op het bord uit en visualiseert (het voor de geest halen van de stelling).

Inhoud van de handleiding

de opening (2x), aftrek- en dubbelschaak, aanval op gepend stuk, mat door toegang, het vierkant, uitschakelen verdediging, verdedig tegen dubbele aanval, klein plan, remise, röntgen, verdedig tegen penning, mobiliteit, sleutelvelden (2x), gepende stukken en dreigingen.
Daarnaast veertien lessen m.b.t het Plus werkboek : röntgendekking, gepende stukken, de randpion, de tussenzet, opening, klein plan, mat, uitschakelen verdediging, minorpromotie, ontwikkelen, de penning, verdedigen tegen mat, het vierkant en de aftrekaanval. Tot slot een begrippenlijst, een schema tactiek en een overzicht van de Stappenmethode.

Voor een uitgebreide inhoudsopgave klik hier.

2. De werkboeken

De werkboeken bevatten de oefeningen met toelichtingen voor de leerlingen. Ieder werkboek bestaat uit honderden oefeningen met leuke tekeningen van Rupert van de Linden. Bij Stap 3 zijn er drie werkboeken t.w. :Stap 3 , Stap 3 Extra en Stap 3 Plus.

De werkboeken Plus en Extra zijn ook een goed hulpmiddel bij het variëren en differentiëren in de schaakklas.

Extra staat vol met louter oefeningen. In de eerste helft van het werkboek staan de opgaven met dezelfde onderwerpen als het gewone werkboek. In het tweede deel van het werkboek staan opgaven van het type mix. Er is dus geen aanduiding van het thema van de oefening en zij lijken al meer op een echte partij. Het oplossen van dergelijke opgaven is voor een eerste-stapper moeilijk, maar gelukkig zijn de onderwerpen beperkt : materiaal winnen, mat in één zetten en verdedigen.

De inhoud van Plus is sterk gericht op nieuwe onderwerpen en het verdiepen van belangrijke onderwerpen.
De oplossingen staan niet in de werkboeken maar wel op de website.

Hieronder uit ieder werkboek een voorbeeld.

Werkboek Stap 3 Werkboek Stap 3 Extra Werkboek Stap 3 Plus

Op de website van de Stappenmethode staan , per werkboek, ook nog twaalf voorbeelden van Stap 3.

Werkboek vooruitdenken

3. Lekker Schaken Stap 3

De serie Lekker Schaken (vierde druk, 2011) is voornamelijk bedoeld voor zelfstudie (voor volwassenen en oudere leerlingen, vanaf 10 jaar, die al goed kunnen lezen). Ook deze boekjes bevatten veel informatie en voorbeelden voor de schaakdocent.

4. CD-roms
Er zijn CD-roms in diverse uitvoeringen waarmee op de computer geoefend kan worden.
5. Chess Tutor Stap 3
Voor de Stappen 1 t/m 3 is er de Chess Tutor. Met de Chess Tutor kunnen de leerlingen zelf schaken leren op de computer. De Chess Tutors bevatten veel oefeningen.
6. Proefexamens
Voor iedere Stap zijn er proefexamens waarmee de leerlingen zich kunnen voorbereiden op het officiële examen van de KBSB. De afgelegde proefexamens geven de docent een goed inzicht in de vorderingen van de leerlingen. Er zijn verschillende versies (A,B,C,D)

7. Examens
De leerlingen die er aan toe zijn kunnen het officiële examen Stap 2 van de KBSB afleggen. Als zij het examen goed hebben afgelegd krijgen zij een officieel diploma van de KBSB.

8. Officiële diploma KBSB Stap 3
Diploma’s en examens zijn te bestellen bij de diplomaconsuls van de Regionale Bonden en bij de KBSB.

9. Meer informatie
Op de website van de Stappenmethode meer informatie over Stap 3 met twaalf voorbeelddiagrammen.

Bron: http://www.schoolschaaksite.nl

Jeugdclub Schaken Turnhout
Volg ons nu ook op Facebook!

facebook_logo[1]

CONTACTEER ONS
  • Leslokalen: H-Blok, Jubileumlaan 1, 2300 Turnhout
  • 0496855446
  • info@jsturnhout.be